Centrum voor Natuur en Milieu

Formele en fiscale zaken

De Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41035896.


Onze organisatie heeft de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 8002.20.079.


Dit betekent wij zonder winstoogmerk werken en dat giften van anderen aan ons minder of niet fiscaal belast worden. De Hortus heeft geen BTW-boekhouding. Dit betekent dat wij voor opdrachten geen BTW in rekening brengen.


IBAN: NL89 RABO 0101 8993 78.

De jaarrekening 2014

De jaarrekening 2015


Het beleidsplan / beloningsbeleid van de Stichting De Hortus 08-2016


ANBI


De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.


Zo moet het o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek.


Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van b.v. een stichting.