Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus

Ons Natuur en Milieu Educatie aanbod zit in een nieuw jasje!

Fototentoonstelling in de Natuurtuin; loop de fotoroute met uw klas!

TV opnames bij de buitenles Winterlaarzenpad

Nieuwe subsidieovereenkomst voor De Hortus

De Hortus zoekt natuurschoolgidsen


Ons Natuur en Milieu Educatie aanbod zit in een nieuw jasje!

Binnenkort ontvangt u deze flyer op school, met daarin ons hele aanbod voor het schooljaar 2017 - 2018.


Vanaf 19 juni kunt u reserveren voor het nieuwe schooljaar. Hangt u de flyer ook op in de lerarenkamer?

U kunt de flyers alvast bekijken:

Voor scholen in Harderwijk,

algemene informatie  /  NME aanbod


Voor scholen in Putten,

algemene informatie  /  NME aanbod

Voor scholen in de regio,

algemene informatie  /  NME aanbod

Fototentoonstelling in de Natuurtuin; loop de fotoroute met uw klas!

Naar aanleiding van het 60 jarig jubileum van fotovereniging IRIS zijn in 2017 op meerdere plekken in Harderwijk fototentoonstellingen. Een van deze tentoonstellingen is te zien in de Natuurtuin van de Hortus. De fotovereniging IRIS wil scholen uitnodigen om bij deze tentoonstelling te komen kijken! Wij hebben voor IRIS een lesbrief voor groep 5 t/m 8 gemaakt!


Deze lesbrief kunt u hier downloaden. In de handleiding voor de leerkracht leest u meer over de opzet van de les. U kunt deze les zelfstandig met uw klas uitvoeren, en u zorgt zelf voor begeleiding. Bij de les hoort een werkboekje fotoroute, en 2 bijlagen; het kleurenpallet en de zoekkaart.


Doel en doelgroep:

Dit lespakket is ontwikkeld voor groep 5 t/m 8. Door de opdrachten uit dit lespakket uit te voeren leren de kinderen:

  • dat er verschillende soorten graan zijn en hoe ze deze kunnen herkennen.
  • dat bij fotografie compositie belangrijk is en hoe ze dit kunnen toepassen.
  • dat goed kijken belangrijk is, zowel bij fotografie als bij natuurbeleving.
  • verschillende bomen herkennen en op naam brengen.


Of kom zelf naar de Natuurtuin, en loop de speurtocht!

De Hortus heeft voor de IRIS ook een speurtocht voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar gemaakt. Deze kunnen de kinderen zelfstandig maken met hun ouders, of opa en oma! Download de speurtocht, stap op de fiets en breng een bezoek aan de prachtige natuurtuin, bekijk de unieke tentoonstelling en speur mee!

TV opnames bij de buitenles Winterlaarzenpad

TV Gelderland heeft opnames gemaakt bij de buitenles Winterlaarzenpad met groep 8 van De Schakel en de natuurschoolgidsen Tjalling en Gerda.

De Hortus doet in deze uitzending een oproep voor natuurschoolgidsen die het leuk vinden op pad te gaan met basisschool leerlingen. Het is een erg leuke uitzending geworden! Kijk hier voor de uitzending.


Nieuwe subsidieovereenkomst voor De Hortus

Op woensdag 15 februari hebben wethouder Pieter Teeninga en voorzitter Jan Tuininga van de Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu een subsidieovereenkomst voor de periode 2017 – 2020 ondertekend.

In de overeenkomst hebben gemeente Harderwijk en Stichting De Hortus samen de prestatieafspraken vastgelegd op het gebied van voorlichting, educatie en communicatie. Met de ondertekening van de subsidieovereenkomst kan De Hortus haar taken op het gebied van voorlichting, educatie en communicatie voorzetten.

De Hortus zoekt natuurschoolgidsen

De Hortus is op zoek naar personen die willen helpen als natuurschoolgids. Op verschillende plaatsen in Harderwijk (natuurtuin, dierenweide Stadsweiden, Molen De Hoop en het Harderwijker Bos) worden buitenlessen voor leerlingen in het basisonderwijs verzorgd, om de kinderen in aanraking met de natuur te brengen. De belangstelling voor buitenlessen bij scholen in Harderwijk is groot. De Harderwijker basisscholen maken erg graag gebruik van deze mogelijkheid. Momenteel zijn 10 vrijwilligers actief voor De Hortus in hun rol als natuurschoolgids. Om alle ingeplande lessen uit te voeren is De Hortus op zoek naar versterking.


Aan nieuwe gidsen worden geen bijzondere eisen gesteld. Belangstelling voor de natuur en het leuk vinden om met kinderen om te gaan, vormen een belangrijke basis. Nieuwe gidsen worden actief begeleid en lopen eerst mee bij meer ervaren gidsen. De tijdsbesteding is afhankelijk van de mogelijkheden van de vrijwilliger. Op verschillende dagen in de week is lesbegeleiding mogelijk. Gemiddeld wordt door een vrijwilliger een of twee morgens in de week aan de buitenlessen besteed. De buitenlessen worden altijd door twee vrijwilligers gedaan. De onderwijskundige en organisatorische begeleiding van de lessen worden door de medewerkers van De Hortus gedaan.


Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Corien van Twillert van De Hortus, telefoon 42 74 06 of mail via administratie@hortusharderwijk.nl.

Zij is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen bereikbaar.

NIEUWS


NIEUWSBRIEVEN


Nieuwsbrief 04 - 2017

Nieuwsbrief 03 - 2017

Nieuwsbrief 02 - 2017

Nieuwsbrief 01 - 2017


Nieuwsbrief 12 - 2016

Nieuwsbrief 11 - 2016

Nieuwsbrief 10 - 2016

Nieuwsbrief 09 - 2016

Nieuwsbrief 06 - 2016

Nieuwsbrief 05 - 2016

Nieuwsbrief 04 - 2016

Nieuwsbrief 03 - 2016


Nieuwsbrief 11 - 2015

Nieuwsbrief 04 - 2015


Nieuwsbrief 11 - 2014

Nieuwsbrief 06 - 2014

Nieuwsbrief 03 - 2014