Centrum voor Natuur en Milieu

NME WIJZER


NME WIJZER

Een compleet overzicht van ons lesaanbod

op het gebied van NATUUR, MILIEU, TECHNIEK en GEZONDHEID.


Bestemd voor het primair onderwijs in de regio Noord West Veluwe. Per direct inzetbaar. Methode vervangend of aanvullend.


CONTACTPERSOON SCHOOL

Voor een goede correspondentie tussen De Hortus en uw school is een contactpersoon van de school noodzakelijk. Hij of zij coördineert de inschrijving en informeert alle leerkrachten over de lesmaterialen en buitenlessen.


In de digitale NME gids geeft u aan wie de contactpersoon voor uw schoollocatie is.


BELANGRIJK!

Veel scholen maken gebruik van dit NME aanbod. Daarom is het belangrijk dat u de uitleenperiode strikt aanhoudt! Bent u te laat met het inleveren dan zorgt u er zelf voor dat het materiaal bij de volgende gebruiker wordt bezorgd. Dat kan dus ook bij een school in een andere gemeente zijn.


Aanbod vanuit De Hortus

De Hortus ontwikkelt, organiseert en coördineert lessen op het gebied van natuur en milieu in de breedste zin van het woord. Ons natuur- en milieueducatief aanbod is zowel methodevervangend als methodeondersteunend. Wij doen ons best om het aanbod actueel te houden. Heeft u tips of mist u een bepaald onderwerp, wilt u dit dan doorgeven? U kunt het lesmateriaal het hele jaar door reserveren!


Het aanbod staat gerangschikt op thema.

Onderwerpen zijn: Voeding / Klimaat / Dieren / Water / Omgeving


Kosten met abonnement

U kunt een abonnement nemen bij De Hortus. Hiermee mag u onbeperkt lesmateriaal gebruiken en ontvangt u korting op de praktijklessen. Zo bespaart u aanzienlijk in de kosten. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u een factuur.

Overzicht aanbod


Lessen buiten de klas

Lekker naar buiten, naar het bos, de natuurtuin, de molen of dierenweide, onder begeleiding van natuurschoolgidsen van De Hortus. De leerkracht zorgt zelf voor vervoer en voldoende begeleiding. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de groep. De lessen duren maximaal 1,5 uur.


Materiaalzendingen

Een materiaalzending is een pakket met ‘levend’ materiaal uit de natuur. Met behulp van lessuggesties, concreet materiaal en werkbladen geeft u de leerlingen op een leuke en aanschouwelijke manier een ‘veldwerkles in de klas’.


Doekisten

Een doekist bevat een opdracht over één onderwerp waarmee de kinderen direct actief aan de slag kunnen. Een doekist bevat een handleiding voor de leerkracht en de benodigde materialen. Zonder veel voorbereidingstijd kunt u beginnen.


Leskisten

Een leskist bevat een handleiding, lessuggesties en materialen waarmee u een thema kunt uitwerken over een langere periode.


Ontdekdozen

Een ontdekdoos is een handzame doos met materialen om te ontdekken en te experimenteren. Met een ontdekdoos kan een klein groepje aan de slag. Wilt u met de hele klas aan de gang, dan leent u meerdere ontdekdozen.


Lespakketten

Een lespakket kan een goede ondersteuning of vervanging zijn van een thema. Bevat veelal een handleiding met achtergrondinformatie, werkbladen voor de leerlingen en lessuggesties.

Hier kunt u de NME wijzer downloaden:


- Voor scholen uit Harderwijk


- Voor scholen uit Putten


- Voor scholen uit de Regio