Centrum voor Natuur en Milieu

PROJECTEN


Natuurtuin

De natuurtuin aan het Zeepad in Harderwijk verheugt zich ook dit jaar weer in een groot aantal bezoekers. In dit schooljaar worden weer buitenlessen gegeven. De Harderwijker basisscholen weten dit kleine paradijsje goed te vinden.


44 basisschoolgroepen maken er jaarlijks met veel plezier gebruik van. Zij krijgen hier natuur- en milieueducatie van natuurschoolgidsen van De Hortus. Dikwijls komen de kinderen daarna terug met ouders of grootouders om ook hen te laten zien wat er allemaal te beleven valt. Daarnaast zijn er veel bezoekers vanuit de aangrenzende wijk Stadsweiden.


Vanwege de grote diversiteit aan plantensoorten wordt de natuurtuin nu ook bezocht door bezoekers uit heel Nederland. Talloze soorten planten en dieren hebben hier hun plekje gevonden, waaronder enkele zeldzame soorten. Het hele jaar door is er wel iets te zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Alle zintuigen komen volop aan bod.


Eind 2013 is door de Gemeente en de coördinator van de natuurtuin (Chris Herzog) het overleg hervat n.a.v. de aanleg van de fietsbrug over de A28 en de uitbreiding van de Natuurtuin tot ongeveer één hectare. Dit schept veel kansen die wij graag willen benutten. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het hard werken zal zijn om het grote grasveld, waar de uitbreiding zou moeten plaatsvinden, te veranderen in een prachtig Natuur-Beleef-Park. De grove grondwerkzaamheden en het plaatsen van een hek neemt de gemeente Harderwijk voor haar rekening. Sponsoring is welkom.

Doe-pad Watertorenweg

De gemeente Harderwijk heeft De Hortus gevraagd om een bijdrage te leveren aan de educatieve invulling van het natuurspeelterrein Galgenberg aan de Watertorenweg in Harderwijk.


Aanleiding hiervoor is de renovatie van het 30 jaar oude speelterrein met een vernieuwde inrichting met nieuwe speeltoestellen. Rondom het natuurspeelterrein komt een avontuurlijke route te liggen die langs 5 - 6 “pleintjes” loopt. De weggetjes die de pleintjes met elkaar verbinden, kronkelen door het bos. Op ieder pleintje is een activiteit te doen. Soms een educatieve opdracht, soms een speelse, sportieve opdracht.


De Hortus ontwerpt opdrachten voor kinderen die in hun vrije tijd naar de Galgenberg komen en voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Scouting is betrokken bij het inrichten van de pleintjes en leerlingen van het technasium van de RSG Slingerland ontwerpen opdrachten voor middelbare scholieren.


Het resultaat zal zijn een spannend pad met op elk pleintje leuke weetjes en dingen om te doen en op de website van de gemeente voor scholen om te downloaden de route met opdrachten. Halverwege 2014 was het pad klaar voor gebruik.


Dit is een mooi voorbeeld van een prima samenwerking met de gemeente Harderwijk. Graag blijft De Hortus in gesprek over dit soort projecten.

Hulshorster Enk

Stichting tot behoud van de Hulshorsterenk, die een kleinschalig landbouwgebiedje bij Hulshorst beheert, heeft IVN Gelderland gevraagd om een lesbrief voor groep 7/8 te ontwikkelen als aanvulling op een boek dat de stichting over de Hulshorster Enk heeft uitgegeven. IVN heeft De Hortus gevraagd om dit lespakket te maken.