Centrum voor Natuur en Milieu

OVER ONS


Samen naar een duurzame en

regionale economie


HET BESTUUR VAN
STICHTING DE HORTUS HARDERWIJK


Voorzitter - Jan Tuininga

Secretaris - Thijs Melkert

Penningmeester - Chris Herzog

Algemeen lid - Leo van Krimpen


KIJK OOK OP VAN DE HORTUS


De doelstellingen en de missie

Het ontstaan van De Hortus

Gemeenten

De uitvoerende mensen

De doelstellingen en de missie

De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu bevordert de kennis, vaardigheden en gedrag voor een duurzame natuur en leefomgeving in Harderwijk en ruime regio. Met specifieke projecten en activiteiten richt zij zich op voorlichting, educatie en communicatie.


Onze missie is het bevorderen van duurzaam denken en handelen.

Het ontstaan van De Hortus

De Stichting De Hortus is op 10 april 1990 ontstaan vanuit de behoefte van de gemeente de inwoners milieubewuster te maken. Vrijwilligers van lokale groene verenigingen hebben destijds een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Milieucentrum. Vrijwilligers spelen vanaf het begin nog steeds een belangrijke rol bij de taakuitoefening van het Centrum.


De Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu (oorspronkelijk Milieucentrum Harderwijk) is opgericht als particuliere en onafhankelijke organisatie.


Het centrum opereert consequent met eigen doelstellingen maar staat niet los van de gemeente Harderwijk als haar grootste opdrachtgever.

Gemeenten

De Gemeente Harderwijk is onze belangrijkste subsidiegever.

De Hortus voldoet ruimschoots aan de taakstelling die daaruit voortvloeit.

Het gaat hierbij om uitlening van educatieve materialen (zie NME-wijzer) aan het Basisonderwijs in Harderwijk.


Eén keer per jaar legt het bestuur hierover verantwoording af aan de, huidige wethouder, dhr. P. Teeninga. De Hortus is met meerdere afdelingen in gesprek om projecten die met natuur, milieu en duurzaamheid hebben te maken uit te kunnen  voeren.


Voor basisscholen in Ermelo en Putten verzorgt  De Hortus ook lessen op het gebied van NME. Voor Putten ligt er een contract onder en vindt ook een jaarlijks verantwoordingsgesprek plaats. Voor Ermelo en Nunspeet lopen de besprekingen hierover nog.

De uitvoerende mensen

Er zijn ruim 30 vrijwilligers die ons ondersteunen. Zij zetten zich in als natuurschoolgids, natuurtuinmedewerker of klusser.

Heeft u interesse om De Hortus te helpen als vrijwilliger en daarmee zinvol bezig te zijn, neem dan contact met ons op via Corien van Twillert onze bureausecretaris op administratie@hortusharderwijk.nl.


De bezetting op De Hortus:

Carola Rijpkema, coördinator, c.rijpkema@hortusharderwijk.nl

Reinou Groeneveld, educatief medewerkster, educatie@hortusharderwijk.nl

Corien van Twillert, bureausecretaris, administratie@hortusharderwijk.nl


Met de inzet van vrijwilligers kunnen wij de doelen voor een duurzame samenleving halen. Voor kortlopende projecten zetten wij vaak tijdelijke medewerkers in.


Voor de buitenlessen voor verschillende groepen van de Harderwijker basisscholen zoeken wij extra ondersteuning van natuurschoolgidsen. Vind je het leuk om met kinderen te werken en heb je interesse in de natuur, dan bieden wij deze leuke en zinvolle bezigheid. De lessen zijn door De Hortus voorbereid en worden alleen in de ochtenden gegeven. Neem voor meer informatie contact met ons op! Bel (0341) 42 74 06 of mail ons.