Vragen over ons lesaanbod? Bel: 0341 427406

Scholen gezocht Klimaattafel

Klimaattafel wateroverlast

Super actueel! Welke maatregelen kun je nemen om wateroverlast in de stad te voorkomen? De klimaattafel van het waterschap Vallei en Veluwe brengt de klimaatverandering tot leven. Graaf bijvoorbeeld extra sloten, pomp het water weg of vervang verharde stukken voor groen. De klimaattafel is een nagebouwde woonwijk. Het model maakt duidelijk wat de gevolgen zijn van extreme regenbuien.

Watertafel Nederland
Hoe hoog of hoe laag ligt jouw gemeente? Welke rivieren lopen er door Nederland en waarom wordt Nederland ook wel waterland genoemd? Hoe word je bewust van al het water om je heen? Door het te zien en zelf te doen. Dat kan met deze 3d maquette. De kaart vergroot het waterbewustzijn van leerlingen en in combinatie met de klimaattafel wateroverlast biedt het de klas een lesproject op maat over het klimaat. Je kunt zelf aan de slag met de tafel en het bijbehorende lesmateriaal ‘een waterreis door de tijd’ of je kunt de school aanmelden voor de lessenserie ‘Waterbewust’ over de gevolgen van klimaatverandering.

Waterschap Vallei en Veluwe zoeken scholen die de bovenstaande tafels en het lesmateriaal willen testen in de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De lessenserie ‘Waterbewust’ brengen we dit schooljaar voor het eerst uit onder begeleiding van een docent. In de lesopzet komt eerst Nederland waterland aan bod, vervolgens zoomen we in op het wateroverlastprobleem in de stad en daarna volgt de verwerkingsopdracht. Daarbij ligt het accent op wat de leerlingen zelf kunnen doen aan klimaatverandering.

Geef je school op bij Coby Baars: educatie@vallei-veluwe.nl.
Ze hebben dit schooljaar plek voor een beperkt aantal klassen in deze testfase. Dus heb je interesse?
Geef je school zo spoedig als mogelijk op.