Vragen over ons lesaanbod? Bel: 0341 427406

Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu

Bestuur en ANBI

Stichting De Hortus is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Als ANBI instelling dient Stichting De Hortus de volgende gegevens op haar website te publiceren.

Algemeen

Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu
Melis Stokelaan 93
3842 GL Harderwijk
0341-427-406
info@hortusharderwijk.nl
KVK nummer: 41035896
RSIN/Fiscaal nummer: 8002.20.079
IBAN: NL89 RABO 0101 8993 78

Doelstelling

Stichting De Hortus heeft tot doel om door middel van educatie een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een duurzame samenleving.

Beleidsplan

Zie hiervoor ons Beleidsplan - Beloningsbeleid.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en daarnaast een aantal algemene bestuursleden. De situatie in maart 2018 is als volgt:
• Jan Tuininga, voorzitter
• Chris Herzog, penningmeester
• Thijs Melkert, secretaris
• Jos Vellinga

Beloning

Het bestuur is onbezoldigd. Directeur en personeel zijn ingeschaald op basis van de systematiek van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteiten en financiële verantwoording

Voor een verslag van onze activiteiten en onze financiële verantwoording verwijzen wij naar de jaarverslagen en jaarrekeningen van De Hortus:

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017Jaarrekening 2017 overige gegevens

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016.

 

oranje-vlinder_2018_Hortus_Harderwijk_natuur_milieu-educatie_CT