De Vrije School Valentijn en Basisschool De Veste gaan aan de slag met het project ‘Afval op school’.

Dit project biedt scholen de mogelijkheid om samen met gemeente Harderwijk, De Hortus Centrum voor Natuur en Milieu en de afvalverwerkende bedrijven op zoek te gaan naar de voor de school beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om het terugdringen van (zwerf)aval structureel te realiseren. Zwerfafval vormt op land en zee een groot probleem en de grondstoffen waar veel producten van gemaakt zijn kunnen nog niet worden hergebruikt.

‘Het is een onderwerp wat ons ontzettend aanspreekt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd beseffen dat zij invloed kunnen hebben op hun leefomgeving. Wij willen de kinderen en hun ouders bewust maken van het feit dat iedereen een verantwoordelijkheid draagt voor het milieu. De plastic soep in de oceanen laat zien dat er echt iets moet gebeuren. aldus Suus Stevens, directeur van De Veste.

Beide scholen willen komend jaar aan de slag met afvaleducatie of afvalscheiding, en vooral ook gewoonteontwikkeling bij leerlingen waarbij afvalscheiding en – preventie de nieuwe norm is voor de hele school. Beide scholen worden komend schooljaar vanuit het programma ‘Afval op school’ begeleid door een lokale begeleider. Deze gaat stap voor de stap met de scholen aan de slag. ‘Dat is maatwerk’, aldus Carola Rijpkema van De Hortus. ‘Iedere school kijkt op zijn eigen manier naar wat haalbaar is voor deze school, de ene school is soms hierin al verder dan de andere school’. Zowel De Veste als Vrije School Valentijn hebben beide een leerkracht ingezet die deze taak binnen de school op zich neemt.

‘Wij willen de kinderen in onze school graag meenemen in de zorg voor hun eigen leefomgeving en hen gewoontevorming laten ontwikkelen die positief werkt op de toekomst‘ aldus Carin Rommers, directeur van Vrije School Valentijn, ‘Als school doen we graag mee met het project omdat wij denken dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. De Vrije school Valentijn heeft veel aandacht voor duurzaamheid en het milieu. Dit project past daarom goed bij onze visie op onderwijs’.

Ook de gemeente Harderwijk werkt hierin graag mee. ‘Gemeente Harderwijk is bezig met een nieuw afvalbeleid VANG, Van Afval Naar Grondstof. Ook hierin speelt afvalscheiding vanzelfsprekend een grote rol’ aldus wethouder Christianne van der Wal, verantwoordelijk voor de taak Duurzaamheid, waarvan het Afvalbeleid een onderdeel is. ‘We willen met deze landelijk – in VNG-verband overeengekomen – doelstellingen wordt ingezet op een forse reductie van restafval dat wordt verbrand. Het doel hiervan is het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen, geproduceerd afval maximaal te scheiden en recyclen en grondstofketens te sluiten. Doelstelling VANG in 2020 100 kilo restafval per inwoner en in 2025 30 kilo restafval per inwoner. Dat scholen hier de leerlingen in meenemen door óók op school het afval te verminderen en te scheiden is natuurlijk een fantastische aanzet!’.

Het begin van het nieuwe schooljaar is een mooi moment voor deze start van het project. Beide schooldirecteuren staan nu nog met de wethouder Gert Jan van Noort bij de afvalcontainer van De Veste. Wie weet… kan deze aan het einde van het project ingeruild worden voor een kleiner formaat. Een mooie stip op de horizon!