Project Energietransitie: het dichterbij brengen van energietransitie bij de kinderen van nu.

Projectweek Energietransitie
21 t/m 24 maart 2022.

Samen maken we het verschil.

De toekomst van de jeugd begint bij het initiatief van vandaag. Daarom starten St. Kinderen voor Duurzaamheid en De Hortus het project ‘Energietransitie’, met als doel de energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen.

Energietransitie is het begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het educatieve project is verbindend voor alle aangemelde basisscholen in Harderwijk en Hierden (groep 1 t/m 8). Samen maken we het verschil!

Het project bestaat uit een projectweek en een leerlijn. De projectweek is van 21 t/m 24 maart, week 12. De basisschool kan in zes weken voor de projectweek gebruik maken van de leerlijn Techniek Talent & Energie.

Alle scholen kunnen meedoen met de leerlijn Techniek Talent & Energie. We houden de scholen op de hoogte wanneer er ingeschreven kan worden voor het aanbod in de projectweek.

 

groene energie
Logo kinderen voor duurzaamheid

Leerlijn Techniek, Talent & Energie

De leerlijn voor alle groepen is opgedeeld in zes onderdelen: elke week één deel. Iedere week ontvangt u een kistje met daarin één les vanuit de leerlijn. Deze bevat een lesbeschrijving én alle benodigde spullen. Een les duurt ongeveer tussen de 30 en de 60 minuten.

Op deze manier doorloopt u in 6 weken alle onderdelen van de leerlijn.

Hier vindt u de menukaarten met de uitleg en het aanbod.
Groep 1 en 2   
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

Tijdens de projectweek kunnen alle groepen extra aanvullende activiteiten op de leerlijn ondernemen en levert de school ook een concrete bijdrage aan verduurzaming. 

Geen onderlinge competitie, maar een strijd om zoveel mogelijk energie op te wekken en deze te laten sponsoren. De opbrengsten komen 100% ten goede aan de verduurzaming van de eigen school. 

Extra aanbod in de projectweek groep 1,2:

Gastles 'Vlieger mee op windenergie'.
Via deze gastles krijgen de kinderen een inleiding op windenergie en gaan ze zelf een vlieger maken.
Hopelijk waait de wind lekker!

Vertelkoffer ‘Ye& Bo barsten van de energie’.
Deze vertelkoffer hoort bij het voorleesboek `Ye & Bo barsten van de energie` waarmee jonge kinderen op een speelse wijze kennis
maken met duurzame energie. In de koffer zitten materialen die het verhaal ondersteunen.

Kenniskist 'Kikker vol energie'.
Aan de hand van de boeken ‘Kikker in de kou’ en ‘Kikker en de warme dag’ maken de kinderen op een speelse manier kennis met
warmte, isolatie en (duurzame) energie. Via spelletjes en proefjes wordt dit duidelijker gemaakt.

 

Samen werken we aan een duurzame leefomgeving voor onze toekomstige generatie.

 

Extra aanbod in de projectweek groep 3,4:

Lespakket Evonturiers ‘Op de kermis’.
Kennismaken met energie en in actie komen om samen het energieverbruik te verminderen. De leerlingen worden zich bewust van het effect van hun gedrag. Groep 3 -4 wordt meegenomen naar de kermis! Alles draait en er schijnen overal lampjes! U ontvangt een lespakket met een leerkrachthandleiding, voor elke leerling een aantrekkelijk werkboekje en toegang tot interactief digitaal lesmateriaal.
Dit lesmateriaal wordt op school gebracht en blijft eigendom van de school.

Gastles 'Ontdekcircuit'.
Met deze gastles op school krijgen de kinderen een inkijkje in de werking van o.a. stroomkringen. Samen met eenvoudige materialen gaan kinderen zelf aan de slag! Brandt het lampje straks bij iedereen?
Tijdsduur gastles: 1 uur.

Extra aanbod in de projectweek groep 5,6:

Kenniskist Duurzame Energie.
10 ontdekdozen met verschillende proefjes waarbij kinderen kennismaken met verschillende soorten duurzame energie; zon, wind,
water, biomassa, aardwarmte en bodemwarmte. Deze kunnen in circuitvorm gedaan worden met kleine groepjes per onderdeel.

Gastles 'Windenergie'.
Doen en ervaren! Dan komt duurzaamheid tussen de oren. Met deze gastles Windenergie bouwen leerlingen in 8 groepjes hun eigen windmolen. Samen een windmolenpark maken dus! Wieken ontwerpen, maken en testen. En dan variëren (verbeteren) met de vorm/lengte/aantal/aero-dynamische hoek. De lamp moet gaan branden en dan volgt de competitie: meer spanning dan de anderen opwekken… En natuurlijk de discussie die hoort bij thema windmolens. Willen we ze? Waar dan? En hoezo?

Escape the classroom; een mini escape 'room' voor in de klas.
In de klas staat een kistje met een hangslot erop. Op die kist een enveloppe met een brief erin. Alleen als je de sleutel vindt, mag je het lokaal verlaten. De leerlingen zoeken naar hints en maken verschillende puzzels over het thema duurzaamheid. Zo komen de leerlingen steeds dichter bij de oplossing om de sloten te openen. Wie lukt het om alle code’s te kraken en de kist te openen?

Extra aanbod in de Projectweek groep 7,8:

De Energiebus.
In deze week komt de Energiebus naar de scholen toe! De Energiebus is voorzien van allerlei apparatuur voor het opwekken van  duurzame energie. Met deze apparaten kunnen de kinderen onder begeleiding van een gastdocent naar hartenlust experimenten.

De Hackathon Energietransitie.
In deze week vindt met de deelnemende basisscholen een hackathon plaats. In de voorafgaande weken ga je samen met je groep op zoek naar de beste manier om energie op te wekken en vervolgens voer je het uit in de projectweek! Brainstormen, samenwerken en uitvoeren! Scholen worden ondersteund door studenten van RSG en CCNV Harderwijk.

Techlab.
Met uw groep kunt u op bezoek bij het Techlab van STO bij het Morgencollege voor een workshop Energietransitie.

Kenniskist Energiek.
De leerlingen maken kennis met de begrippen duurzame energie en duurzaam energieverbruik. Aan het einde van de lessenserie volgt een concluderende les waarin leerlingen aan elkaar kunnen presenteren welke energiebronnen en energiebesparende maatregelen volgens hen de beste zijn.

Kenniskist Groene Energie.
Doen en ervaren! Dan komt duurzaamheid tussen de oren. Hoe werkt zonne-energie? Met hoeveel wieken levert een windmolen de meeste energie op? Wat is aardwarmte eigenlijk? Met deze kenniskist ontdek je het antwoord op deze vragen door te doen. Zo maak je zelf de wieken van de windmolens, boots je met een miniatuur huisje met zonnepanelen en een felle lamp de werking van zonne-energie na en warm je je huis op met een pompsysteem en warme aarde.