Nieuw: het Spiraalbos

een Land art project

Bomenspiraal in Harderwijk

Het spiraalbos is een van de projecten van De Hortus, natuur- en duurzaamheidseducatie in samenwerking met de gemeente en is gelegen in de bocht van het Waterplaspad en Waterplassteeg. In het spiraalbos staan op termijn tegen de 250 bomen. De spiraal is ongeveer 750 meter lang. Naast het aantrekkelijk maken van het landschap is een doel vergroting van kennis over bomen. Ook wordt een stilteplek in het midden van de spiraal gecreëerd.

Het spiraalbos is ook gemeenschapskunst. Je kunt er dus zelf aan bijdragen door een zaailing van ongeveer 2 tot 2,5 meter aan te bieden aan de werkgroep via onderstaand emailadres. Zeker soorten die er nog niet of erg weinig staan zijn welkom. Het spiraalbos wordt door een werkgroep van De Hortus onderhouden. Het spiraalbos is ook een groen initiatief: bomen leggen het broeistofgas CO2 vast en stoten zuurstof – levensvoorwaarde voor ons mensen - uit.

Wil je meedoen of meer informatie over het spiraalbos? Stuur gerust een mailtje naar info@hortusharderwijk.nl

logo het spiraalbos

Het eerste spiraalbos in Harderwijk

Bomenstpiraal 2 (1)

Doel en effect

Het doel is realisatie van buitenkunst, landschappelijke kunst in de vorm van ‘het spiraalbos’. Na realisatie voert de groep vrijwilligers ook het beheer en onderhoud van de het spiraalbos.

Het Effect dat nagestreefd wordt is het toevoegen van landschappelijke kunst aan de openbare ruimte en tegelijkertijd een gewaardeerde groene plek in Harderwijk voor inwoners. Ook is een gewenst effect meer bomenkennis.