Wie zijn de mensen achter De Hortus Harderwijk
Centrum voor Milieu en Natuur

Wie zijn wij?

De Stichting De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu (oorspronkelijk Milieucentrum Harderwijk) is opgericht als particuliere en onafhankelijke organisatie. Het centrum opereert consequent met eigen doelstellingen maar staat niet los van de gemeente Harderwijk als haar grootste opdrachtgever.

Samenwerking gemeenten

De Gemeente Harderwijk is onze belangrijkste subsidiegever. De Hortus voldoet ruimschoots aan de taakstelling die daaruit voortvloeit. Het gaat hierbij om uitlening van educatieve materialen (zie NME-wijzer) aan het Basisonderwijs in Harderwijk.

Eén keer per jaar legt het bestuur hierover verantwoording af aan de, huidige wethouder, dhr. P. Teeninga. De Hortus is met meerdere afdelingen in gesprek om projecten die met natuur, milieu en duurzaamheid hebben te maken uit te kunnen  voeren.

Hortus-Harderwijk_natuur-milieu-educatie_SQ-vlaamse-gaai-02
Hortus-Harderwijk_natuur-milieu-educatie_SQ-vlaamse-gaai-02

Ook voor Ermelo, Putten en Nunspeet

Voor basisscholen in Ermelo en Putten verzorgt De Hortus ook lessen op het gebied van NME. Voor Putten ligt er een contract onder en vindt ook een jaarlijks verantwoordingsgesprek plaats. Voor Ermelo en Nunspeet lopen de besprekingen hierover nog.

De uitvoerende mensen

Er zijn ruim 30 vrijwilligers die ons ondersteunen. Zij zetten zich in als natuurschoolgids, natuurtuinmedewerker of klusser.

Heeft u interesse om De Hortus te helpen als vrijwilliger en daarmee zinvol bezig te zijn, neem dan contact met ons op via Corien van Twillert onze bureausecretaris op.