Bestuurssecretaris vacature

St. De Hortus heeft als doel het belang van natuur, milieu en duurzaamheid voor onze gezonde leefomgeving onder de aandacht te brengen van een breed publiek in Harderwijk. Wil jij hier ook aan bijdragen, bekijk dan de vacature voor een bestuurssecretaris.

De stichting geeft uitvoering aan de doelstelling door het geven van voorlichting en educatie, het ter beschikking stellen van materialen en lesmethoden en het ontwikkelen en geven van (gast)lessen. Ook De Natuurtuin is ontworpen en wordt onderhouden als gebied waar geleerd en gerecreëerd kan worden door de doelgroep.

Binnen de stichting zijn vier uitvoerende medewerkers en ruim 30 vrijwilligers werkzaam. Het bestuur van de stichting bestaat eveneens uit vrijwilligers. Op dit moment is er binnen het bestuur een vacature voor de functie van secretaris.

Taken:
Samen met de andere bestuursleden de werkzaamheden verrichten die tot doel hebben uitvoering te geven aan het beleid, wat ondersteund wordt door de statuten en de toekomstvisie die verwoordt is in het document “De Hortus 2018 en verder”. Het bestuur heeft een faciliterende rol ten behoeve van de uitvoerende medewerkers en de vrijwilligers.

De secretaris is het aanspreekpunt van het bestuur en in de meeste gevallen ook de spreekbuis naar buiten.

Organiseren van de bestuursvergaderingen:
.. in overleg, komen tot een vergaderdatum en vergaderplaats
.. inventariseren gespreksonderwerpen
.. opstellen agenda
.. belanghebbenden op tijd uitnodigen en voorzien van benodigde informatie
.. vergaderingen notuleren, daarvan verslag maken en terugkoppelen aan bestuursleden en coördinator
.. bijhouden of de gemaakte afspraken worden nagekomen
.. bijhouden archief.

Profiel:
De nieuwe secretaris:
.. heeft affiniteit met de onderwerpen waar de stichting voor staat.
.. heeft vaardigheden in huis om de specifieke secretaristaken op zich te nemen.

Je kunt reageren via info@hortusharderwijk.nl t.a.v. Josje Vellinga, waarnemend secretaris.