Bestuurslid vacature

St. De Hortus heeft als doel het belang van natuur, milieu en duurzaamheid voor onze gezonde leefomgeving onder de aandacht te brengen van een breed publiek in Harderwijk.

De stichting geeft uitvoering aan de doelstelling door het geven van voorlichting en educatie, het ter beschikking stellen van materialen en lesmethoden en het ontwikkelen en geven van (gast)lessen. Ook De Natuurtuin is ontworpen en wordt onderhouden als gebied waar geleerd en gerecreëerd kan worden door de doelgroep.

Binnen de stichting zijn vier uitvoerende medewerkers en ruim 40 vrijwilligers werkzaam. Het bestuur van de stichting bestaat eveneens uit vrijwilligers. Op dit moment is er binnen het bestuur een vacature voor bestuursleden.

Taken:
Samen met de andere bestuursleden de werkzaamheden verrichten die tot doel hebben uitvoering te geven aan het beleid, wat ondersteund wordt door de statuten en de toekomstvisie die verwoordt is in het document “De Hortus 2018 en verder”. Het bestuur heeft een faciliterende rol ten behoeve van de uitvoerende medewerkers en de vrijwilligers.

Wil jij hier ook aan bijdragen, laat het ons dan weten. Je kunt reageren via info@hortusharderwijk.nl t.a.v. het bestuur.