Gastlessen in de klas

De Hortus ontzorgt graag de basisscholen! We krijgen wel eens terug dat onze kenniskisten ondanks de vereenvoudigde handleidingen soms toch nog best veel tijd en voorbereiding vragen.

Daarom nieuw in ons aanbod; een gastles bij jou in de klas. Een gastdocent van De Hortus komt deze gastles geven en neemt alle benodigde spullen mee. Soms vraagt een bepaalde gastles nog wel een voorbereidende les, of een nabespreking maar de echte doe-les wordt gegeven door een gastdocent.

Kosten: € 75,- met abonnement en € 85,- euro zonder abonnement voor een gastles van 1 tot 1,5 uur.

Interesse? Neemt u contact met ons op, dan zoeken we samen naar een geschikt moment!

Welke lessen zijn geschikt?

Groep 1-2: Gastles Kikker vol energie!
In deze gastles leren de kinderen door spelletjes en opdrachten de begrippen warmte, kou, energie en isolatie kennen. Ze zijn hierbij actief bezig met hun lijf maar ook met bijvoorbeeld een thermometer.

Groep 1-2: Gastles Mooi zo!
Het afvalmonster Jakkie komt op bezoek. Hij gooit alles in het rond, en de kinderen zien het al snel, dat is niet gezond! Ze helpen Jakkie met opruimen en laten hem zien hoe het wel moet! Daarna gaan ze samen in de schoolomgeving afval opruimen.

Groep 1-4: Gastles Bijengeheimen
In deze gastles wordt er buiten een leuke en leerzame bijenroute uitgezet. De kinderen zoeken de bijen op en bij iedere bij hoort een opdracht waarbij ze de honingbij leren kennen. Deze les is er voor groep 1/2 en voor groep 3/4.

Groep 1-4: Gastles Mijn lijf ander lijf
In deze gastles gaan de kinderen hun zintuigen ontdekken. In de klas doen ze een opdrachtencircuit met allerlei proefjes waarbij de zintuigen centraal staan.

Groep 3-4: Gastles Kikker op avontuur
Kikker neemt de kinderen mee op avontuur! Hij heeft 8 verhalen geschreven, elk over een andere eigenschap van water. Bij elk verhaal hoort een doe-opdracht. Tijdens de gastles zullen een aantal van deze opdrachten in circuitvorm worden gedaan.

Groep 5-8: Gastles De gamer en de ballerina  
Een gastles vol beweging! De kinderen proberen een balans te vinden tussen eten en bewegen. Door dit concreet te maken met verschillende opdrachten en materialen wordt dit voor de kinderen heel inzichtelijk gemaakt. Voor deze les is een gymzaal of speellokaal nodig met matjes, ballen, springtouw enz.

Groep 5-6: Gastles Technieken uit de natuur
Veel van de technieken van nu zijn gebaseerd op de natuur. Zo is klittenband afgeleid van kleefkruid. Tijdens deze gastles worden 2 van deze technieken aangeboden en daarmee gaan de leerlingen experimenteren.

Groep 5-6: Gastles Escapehouse
Weet de klas binnen een uur alle opdrachten op te lossen en zo te ‘ontsnappen’? in 5 groepen gaan de kinderen met opdrachten over duurzaamheid en afval aan de slag. Iedere goed opgeloste opdracht maakt een kamer open met een volgende opdracht. Een spannende en leerzame les!

Groep 7-8: Gastles Wie is de pisang?  
In deze gastles kijken de kinderen naar de weg van producten. Welke keuzes maak je bij het kopen van een product? Koop je het goedkoopste? Of kijk je naar duurzaamheid? En wie verdient er eigenlijk aan het product? De boer? Of de tussenhandelaar? Of toch de winkelier? En wat kost het de aarde?

Groep 7-8: Gastles Escape the classroom   
In 5 groepjes worden er puzzels opgelost binnen het thema duurzaamheid. Iedere opgeloste puzzel helpt de leerlingen weer een stukje dichter bij de oplossing. Welke groep lukt het om als eerste alle opdrachten goed te maken en zo de oplossing te vinden?

Groep 7-8: Gastles Plastic soep is linke soep
In deze gastles wordt er bio plastic gemaakt. In heel veel producten zit (ongemerkt) plastic. Doordat dit in de zee terecht komt vervuilen we de aarde. We maken vandaag een alternatief voor dit plastic. Zelf geeft u de inleidende les over de plastic soep. De gastdocent gaat met de kinderen aan de slag met de experimenten over plastic in verschillende producten en met het maken van bio-plastic.

Groep 7-8: Gastles Groene Energie    
In deze gastles gaan de leerlingen aan de slag met zonne-energie, aardwarmte en wind-energie. Ze bepalen welke stand van zonne-panelen optimaal is, proberen een huis zo heet mogelijk te verwarmen en ontwerpen zelf de wieken van een windmolen.

Groep 7-8: Gastles Natuurlijk, afkijken mag!   
In deze gastles staan technieken uit de natuur centraal. Zo kunnen we leren hoe we water kunnen zuiveren door te kijken naar de kieuwen van een vis. Tijdens deze gastles worden er een aantal proeven gedaan waarbij een techniek uit de natuur wordt gebruikt voor producten die wij als mensen gebruiken.

Groep 5-8: Gastles Duurzame energie      
We komen naar de klas met 10 ontdekdoosjes over duurzame energie. In circuitvorm kan ieder groepje een aantal van deze ontdekdoosjes uitvoeren. Zo leren ze over de kracht van wind, water en zon en zien ze dat energie kan worden omgezet in warmte, beweging of licht. Aan het eind wordt tijdens een demonstratie een heuse raket gelanceerd door de energie van water en lucht.